Introductie voor mentoren

4 lessen • 34 cursisten

In deze cursus leer je de basisvaardigheden om mentor te zijn in cursussen op Learnnn. We adviseren elke nieuwe mentor om deze cursus te doen. De cursus bestaat uit vier korte lessen en duurt ongeveer een half uur. Elke les wordt gevolgd door 10 meerkeuzevragen. Probeer minstens 80% te halen om te laten zien dat je de cursusinhoud gelezen en begrepen hebt.

Start cursus